7000 

Energetický obraz

rozměr: 50cm x 60cm

  • kombinovaná, akrylová malba
  • andělská energie
  • akryl na plátně
  • ošetřeno závěrečným lakem
  • signováno autorem

Popis

 Energetický obraz ,,HARMONIE DUŠE,, | Energetic’s painting – The soul harmony

Andělská energie přichází na pomoc všem, kteří trpí nemocí duše, jejich duše volá o pomoc.

technika: kombinovaná, akrylová malba, ošetřena závěrečným lakem.
* obraz je chráněn autorským právem

TIP!  Obraz je vystaven v prostorách Café NERO | Nekvasilova 692/29, Praha.
Zde si obraz můžete prohlédnout i zakoupit.


Angelic energy comes to the aid of all those suffering from soul sickness, their soul is crying out for help.

technique: combined, acrylic painting, treated with final varnish.
* The image is protected by copyright.

TIP! The painting is exhibited in the premises of Café NERO | Nekvasilova 692/29, Prague.
**the painting can be purchased directly in the cafe**