10000 

Energetický obraz

rozměr: 50cm x 60cm

  • kombinovaná, akrylová malba
  •  energie Měsíce
  • akryl na plátně
  • ošetřeno závěrečným lakem
  • signováno autorem

Popis

 Energetický obraz ,,SÍLA MĚSÍCE,, | Energetic’s painting – Power of the Moon

Síla (energie) Měsíce při každodením putování. Obraz je vhodný k očištění těla, ducha a mysli / jeho barva toto určuje.

technika: kombinovaná, akrylová malba, ošetřena závěrečným lakem.
* obraz je chráněn autorským právem

TIP!  Obraz je vystaven v prostorách Café NERO | Nekvasilova 692/29, Praha.
Zde si obraz můžete prohlédnout i zakoupit.
.


The power (energy) of the Moon during each journey. The painting is suitable for cleansing the body, spirit and mind / its color determines this.

technique: combined, acrylic painting, treated with final varnish.
* The image is protected by copyright.

TIP! The painting is exhibited in the premises of Café NERO | Nekvasilova 692/29, Prague.
**the painting can be purchased directly in the cafe**