Energetický obraz

rozměr: 70cm x 100cm
cena: Na dotaz

  • kombinovaná, akrylová a strukturální malba
  • andělská energie
  • akryl na plátně
  • ošetřeno závěrečným lakem
  • ROME INTERNATIONAL ART FEST 2023

Popis

 Energetický obraz ,,ARCHANDĚL,, | Energetic’s painting – The Archangel

Možná na anděly věříte, možná ne. I když jejich existenci nikdy nikdo neprokázal, každý z nás má svého anděla strážného, kterého můžeme kdykoli požádat o pomoc a podporu. Archandělé jsou andělé vyššího řádu. Čekají na vaše prosby a přání. Mohou vám pomoci s jakýmkoli problémem, jejich energie je čistá, příjemná a velmi silná.

technika: kombinovaná, akrylová malba, ošetřena závěrečným lakem.
* obraz je chráněn autorským právem

TIP! V případě zájmu o dosazení obrazu do Vašeho interiéru nás neváhejte kontaktovat a my ho pro Vás zrealizujeme nezávazně a zdarma. Jediné co k tomu potřebujete je fotografie Vašeho interiéru kam by jste si přáli obraz umístit.


Maybe you believe in angels, maybe not. Although no one has ever proven their existence, each of us has a guardian angel that we can call on at any time for help and support. Archangels are angels of a higher order. They await your requests and wishes. They can help you with any problem, their energy is clean, pleasant and very strong.

technique: combined, acrylic painting, treated with final varnish.
* The image is protected by copyright.

TIP! If you are interested in placing a picture in your interior, do not hesitate to contact us and we will realize it for you without obligation and free of charge. All you need is a photo of your interior where you would like to place the painting.