6000 

Originální autorský obraz

rozměr: 50cm x 60cm

  • kombinovaná, akrylová malba, struktury
  • akryl na plátně
  • ošetřeno závěrečným lakem
  • obraz je dodáván s certifikátem pravosti, signováno autorem

Popis

 Originální autorský obraz ,,FÉNIX,, | Original author’s painting – The phoenix

Fénix je bájný pták, který měl schopnost se znovuzrodit z vlastního popela. Fénix je symbolem znovuzrození, jeho peří mělo magickou moc.

Tento obraz je vhodný do jakéhokoliv interiéru, nejen pro milovníky umění, ale je zároveň výbornou investicí do umění.

technika: kombinovaná, akrylová malba, ošetřena závěrečným lakem.
Obraz je dodáván s certifikátem pravosti a podpisem autora

  • obraz je chráněn autorským právem

TIP!  Obraz je vystaven v prostorách Café NERO | Nekvasilova 692/29, Praha.
Zde si obraz můžete prohlédnout i zakoupit.
.


The phoenix is a mythical bird that had the ability to be reborn from its own ashes. The phoenix is a symbol of rebirth, its feathers had magical power.
This painting is suitable for any interior, not only for lovers of art , but it is also an excellent investment in art.

technique: combined, acrylic painting, treated with final varnish.
The painting comes with a certificate of authenticity and the author’s signature

The image is protected by copyright.

TIP! The painting is exhibited in the premises of Café NERO | Nekvasilova 692/29, Prague.
**the painting can be purchased directly in the cafe**