10000 

Energetický obraz

rozměr: 50cm x 60cm

  • kombinovaná, akrylová malba
  •  energie Slunce
  • akryl na plátně
  • ošetřeno závěrečným lakem
  • signováno autorem

Popis

 Energetický obraz ,,ENERGIE SLUNCE,, | Energetic’s painting – Energy of the SUN

Energie Slunce, která dává teplo a život. Obraz vhodný pro každého kdo má kolísavou mysl, problémy s nervovou soustavou. (Síla Slunce je stejně kolísavá jako mysl člověka)

technika: kombinovaná, akrylová malba, ošetřena závěrečným lakem.
* obraz je chráněn autorským právem

TIP!  Obraz je vystaven v prostorách Café NERO | Nekvasilova 692/29, Praha.
Zde si obraz můžete prohlédnout i zakoupit.
.


The energy of the Sun, which gives warmth and life. An image suitable for anyone with a fluctuating mind, problems with the nervous system. (The power of the Sun is as fickle as the mind of man)

technique: combined, acrylic painting, treated with final varnish.
* The image is protected by copyright.

TIP! The painting is exhibited in the premises of Café NERO | Nekvasilova 692/29, Prague.
**the painting can be purchased directly in the cafe**