Energetický obraz

rozměr: 70cm x 100cm

  • kombinovaná, akrylová malba
  • energie draka – obraz určen pro ženu
  • akryl na plátně
  • ošetřeno závěrečným lakem
  • signováno autorem

Popis

 Energetický obraz ,,DRAČÍ BOJOVNÍK,, | Energetic’s painting – The dragon warrior

Dračí bojovník – vnese mezi lidstvo velkou odvahu a bude to on kdo půjde do boje.
Energie pro jedince, který chce dosáhnout velké změny ve prospěch všech – všude. Je určen pro ženu.

technika: kombinovaná, akrylová malba, ošetřena závěrečným lakem.
* obraz je chráněn autorským právem


Dragon warrior – he will bring great courage to mankind and he will be the one to go into battle.
Energy for the individual who wants to make a big difference for everyone – everywhere. It is intended for a woman.

technique: combined, acrylic painting, treated with final varnish.
* The image is protected by copyright.