25000 

Originální autorský obraz

rozměr: 100 cm x 100 cm

  • kombinovaná, akrylová malba
  • akryl na plátně
  • ošetřeno závěrečným lakem
  • obraz je dodáván s certifikátem pravosti, signováno autorem

1 skladem

Popis

 Originální autorský obraz ,,VESMÍR,, | Original author’s painting – The universe ( The Andromeda galaxy)

Obraz znázorňuje zázraky vesmíru přesahující hranice naší představivosti. V pozorovatelném Vesmíru můžeme zachytit – najít až 170 miliard GALAXIÍ a toto je jedna z nich…Andromeda

Tento obraz je vhodný do jakéhokoliv interiéru, nejen pro milovníky umění a vesmíru, ale je zároveň výbornou investicí do umění.

technika: kombinovaná, akrylová malba, ošetřena závěrečným lakem.
Obraz je dodáván s certifikátem pravosti a podpisem autora

  • obraz je chráněn autorským právem

TIP!  Obraz je vystaven v prostorách Café NERO | Nekvasilova 692/29, Praha.
Zde si obraz můžete prohlédnout i zakoupit.
.

The painting depicts the wonders of the universe beyond the limits of our imagination. In the observable Universe we can detect – find up to 170 billion GALAXIES and this is one of them…Andromeda

This painting is suitable for any interior, not only for lovers of art and space, but it is also an excellent investment in art.

technique: combined, rhodium-plated stones in the image, acrylic painting, treated with final varnish.
The painting comes with a certificate of authenticity and the author’s signature

* The image is protected by copyright

TIP! The painting is exhibited in the premises of Café NERO | Nekvasilova 692/29, Prague.
**the painting can be purchased directly in the cafe**