Popis

 Originální autorský obraz ,,ÚSVIT,, | Original author’s painting – The dawn

Na obraze je zachycen ranní soumrak neboli úsvit /rozbřesk.
Soumrak je přechod mezi dnem a nocí; doba po západu nebo před východem Slunce. Při soumraku je Slunce pod obzorem, osvětluje však horní vrstvy atmosféry (sluneční světlo se rozptyluje na molekulách vzduchu), a tím je částečně osvětlen i zemský povrch. Za soumraku (nebo při západu a východu Slunce) je někdy možné pozorovat tzv. soumrakové jevy, mezi které patří červánky, soumrakový oblouk a Venušin pás, krepuskulární paprsky, noční svítící oblaka, zelený záblesk a další.

Tento obraz je vhodný do jakéhokoliv interiéru, nejen pro milovníky umění a vesmíru, ale je zároveň výbornou investicí do umění.

technika: kombinovaná, akrylová malba, ošetřena závěrečným lakem.
Obraz je dodáván s certifikátem pravosti a podpisem autora

  • obraz je chráněn autorským právem

TIP! V případě zájmu o dosazení obrazu do Vašeho interiéru nás neváhejte kontaktovat a my ho pro Vás zrealizujeme nezávazně a zdarma. Jediné co k tomu potřebujete je fotografie Vašeho interiéru kam by jste si přáli obraz umístit.

The picture shows morning twilight or dawn.
Dusk is the transition between day and night; time after sunset or before sunrise. At dusk, the Sun is below the horizon, but it illuminates the upper layers of the atmosphere (sunlight is scattered by air molecules), and thus the earth’s surface is partially illuminated. At dusk (or at sunset and sunrise) it is sometimes possible to observe the so-called twilight phenomena, which include red lights, the twilight arc and belt of Venus, crepuscular rays, nocturnal clouds, green flash and others.

This painting is suitable for any interior, not only for lovers of art and ocean, but it is also an excellent investment in art.

technique: combined, acrylic painting, treated with final varnish.
The painting comes with a certificate of authenticity and the author’s signature

The image is protected by copyright.

TIP! If you are interested in placing a picture in your interior, do not hesitate to contact us and we will realize it for you without obligation and free of charge. All you need is a photo of your interior where you would like to place the painting.