Autorská výstava obrazů v prostorách kliniky K11 v Brně.