Energetický obraz

rozměr: 100cm x 100cm 3D

  • kombinovaná, akrylová malba
  •  energie doplňující sílu a energii
  • akryl na plátně
  • ošetřeno závěrečným lakem
  • signováno autorem

Popis

 Energetický obraz ,,SÍLA PŘITAŽLIVOSTI /planeta života,,
Energetic’s painting – Planet of life / force of attraction

Síla energie určující chod celé planety, má velký vliv na vše živé i neživé, doplňuje sílu a energii veškeré vody na planetě. Je to veliká síla, která lze využít k léčbě.
– vhodný pro člověka, který dokáže využít tuto energii pro sebe

technika: kombinovaná, akrylová malba, ošetřena závěrečným lakem.
* obraz je chráněn autorským právem

TIP! V případě zájmu o dosazení obrazu do Vašeho interiéru nás neváhejte kontaktovat a my ho pro Vás zrealizujeme nezávazně a zdarma. Jediné co k tomu potřebujete je fotografie Vašeho interiéru kam by jste si přáli obraz umístit.


The power of energy determining the course of the entire planet has a great influence on everything living and non-living, complementing the power and energy of all water on the planet. It is a great power that can be used for healing.
– suitable for a person who can use this energy for himself

technique: combined, acrylic painting, treated with final varnish.
* The image is protected by copyright.

TIP! If you are interested in placing a picture in your interior, do not hesitate to contact us and we will realize it for you without obligation and free of charge. All you need is a photo of your interior where you would like to place the painting.

Další informace

Rozměry 100 × 4 × 100 cm