Originální autorský obraz

rozměr: 70cm x 100cm

  • kombinovaná, akrylová malba
  • akryl na plátně
  • ošetřeno závěrečným lakem
  • obraz je dodáván s certifikátem pravosti, signováno autorem

Popis

 Originální autorský obraz ,,SPLETITÁ CESTA ŽIVOTEM,,
Original author’s painting – The convoluted journey through life

Život nám připravuje různé cesty. Je jen na našem rozhodnutí, kterou cestou se vydáme. Někdy zlehka našlapujeme, někdy se nám zdá spletitá, ale když člověk vytrvá vždy dojde k vytouženému cíli. 

Tento obraz je vhodný do jakéhokoliv interiéru, nejen pro milovníky umění a vesmíru, ale je zároveň výbornou investicí do umění.

technika: kombinovaná, akrylová malba, ošetřena závěrečným lakem.
Obraz je dodáván s certifikátem pravosti a podpisem autora

  • obraz je chráněn autorským právem,

TIP!  Obraz je vystaven v prostorách RESET BAR BRUSELSKÁ | Bruselská 4, Praha.
Zde si obraz můžete prohlédnout i zakoupit.


Life prepares us different paths. It is up to us to decide which way to go. Sometimes we tread lightly, sometimes we dream
complicated, but if one perseveres one always reaches the desired goal.
This painting is suitable for any interior, not only for lovers of art and space, but it is also an excellent investment in art.

technique: combined, acrylic painting, treated with final varnish.
The painting comes with a certificate of authenticity and the author’s signature

The image is protected by copyright

TIP! If you are interested in placing a picture in your interior, do not hesitate to contact us and we will realize it for you without obligation and free of charge. All you need is a photo of your interior where you would like to place the painting.