Originální autorský obraz

rozměr: 100cm x 100cm
cena: Na dotaz

  • kombinovaná, akrylová malba
  • akryl na plátně
  • ošetřeno závěrečným lakem
  • obraz je dodáván s certifikátem pravosti, signováno autorem
  • ROME INTERNATIONAL ART FEST 2023 (1.m TOP 10)

Popis

 Originální autorský obraz ,,PŘECHDOD ze života jinam,, | Original author’s painting – The transition (from life to another)

Všichni se během života připravujeme na různé situace a na přechod do nové etapy života. Obraz znázorňuje náš život na zemi a jeho přípravu pro věčný život, přechod, což je pro nás zdrojem velké naděje, očekávání a radosti.

Tento obraz je vhodný do jakéhokoliv interiéru, nejen pro milovníky umění a vesmíru, ale je zároveň výbornou investicí do umění.

technika: kombinovaná, akrylová malba, ošetřena závěrečným lakem.
Obraz je dodáván s certifikátem pravosti a podpisem autora

  • obraz je chráněn autorským právem

TIP! V případě zájmu o dosazení obrazu do Vašeho interiéru nás neváhejte kontaktovat a my ho pro Vás zrealizujeme nezávazně a zdarma. Jediné co k tomu potřebujete je fotografie Vašeho interiéru kam by jste si přáli obraz umístit.


We all prepare for different situations during our lives and for the transition to a new stage of life. The picture depicts our life on earth and its preparation for eternal life, the transition, which is a source of great hope, expectation and joy for us.
This painting is suitable for any interior, not only for lovers of art and space, but it is also an excellent investment in art.

technique: combined, rhodium-plated stones in the image, acrylic painting, treated with final varnish.
The painting comes with a certificate of authenticity and the author’s signature

* The image is protected by copyright.

TIP! If you are interested in placing a picture in your interior, do not hesitate to contact us and we will realize it for you without obligation and free of charge. All you need is a photo of your interior where you would like to place the painting.