Originální autorský obraz

rozměr: 100cm x 100cm

  • kombinovaná, akrylová malba
  • akryl na plátně
  • ošetřeno závěrečným lakem
  • obraz je dodáván s certifikátem pravosti, signováno autorem

Popis

 Originální autorský obraz ,,PERSEIDA,, | Original author’s painting – The perseid

Tento obraz zachycuje jeden z nejvýraznějších každoročních rojů jsou – PERSEIDY. Prachové částice padají k zemi a v atmosféře zazáří jako meteory. Perseidy mají svůj radiant v souhvězdí Persea.
Roj je činný od 17.července do 24.srpna. Meteorický roj PERSEID je znám už 1755 let.

Tento obraz je vhodný do jakéhokoliv interiéru, nejen pro milovníky umění a vesmíru, ale je zároveň výbornou investicí do umění.

technika: kombinovaná, akrylová malba, ošetřena závěrečným lakem.
Obraz je dodáván s certifikátem pravosti a podpisem autora

  • obraz je chráněn autorským právem,

TIP! V případě zájmu o dosazení obrazu do Vašeho interiéru nás neváhejte kontaktovat a my ho pro Vás zrealizujeme nezávazně a zdarma. Jediné co k tomu potřebujete je fotografie Vašeho interiéru kam by jste si přáli obraz umístit.


This image captures one of the most prominent annual swarms – the PERSEIDS. Dust particles fall to the ground and shine in the atmosphere like meteors. The Perseids have their radiant in the constellation Perseus.
The swarm is active from July 17 to August 24. The PERSEID meteor shower has been known for 1755 years.
This painting is suitable for any interior, not only for lovers of art and space, but it is also an excellent investment in art.

technique: combined, rhodium-plated stones in the image, acrylic painting, treated with final varnish.
The painting comes with a certificate of authenticity and the author’s signature

* The image is protected by copyright.

TIP! If you are interested in placing a picture in your interior, do not hesitate to contact us and we will realize it for you without obligation and free of charge. All you need is a photo of your interior where you would like to place the painting.