14900 

Originální autorský obraz

rozměr: 60cm x 90cm

  • kombinovaná, akrylová malba
  • akryl na plátně
  • ošetřeno závěrečným lakem
  • zarámováno
  • obraz je dodáván s certifikátem pravosti, signováno autorem

Popis

 Originální autorský obraz ,,METAMORFÓZA K,, | Original author’s painting – The metamorphosis k

Metamorfóza je biologický proces charakterizovaný hlubokou transformací ve formě, struktuře nebo fyziologii. Jde o významné změny, které jsou často nevratné a mají za následek vznik nové vývojové fáze. V obrazu je zachycena tato fáze, metamorfóza listů a jejich barevná přeměna.

Tento obraz je vhodný do jakéhokoliv interiéru, nejen pro milovníky umění, ale je zároveň výbornou investicí do umění.

technika: kombinovaná, akrylová malba, ošetřena závěrečným lakem.
Obraz je dodáván s certifikátem pravosti a podpisem autora

  • obraz je chráněn autorským právem

TIP!  Obraz je vystaven v prostorách RESET BAR BRUSELSKÁ | Bruselská 4, Praha.
Zde si obraz můžete prohlédnout i zakoupit.


Metamorphosis is a biological process characterized by a profound transformation in form, structure, or physiology. These are significant changes that are often irreversible and result in the emergence of a new development phase. The picture shows this phase, the metamorphosis of the leaves and their color transformation.
This painting is suitable for any interior, not only for lovers of art , but it is also an excellent investment in art.

technique: combined, acrylic painting, treated with final varnish.
The painting comes with a certificate of authenticity and the author’s signature

The image is protected by copyright.

TIP! The painting is exhibited in the premises of RESET BAR BRUSELSKÁ | Bruselská 4, Praha.
**the painting can be purchased directly in the bar**