Originální autorský obraz

rozměr: 70cm x 100cm

  • kombinovaná, akrylová malba
  • akryl na plátně
  • ošetřeno závěrečným lakem
  • obraz je dodáván s certifikátem pravosti, signováno autorem

Popis

 Originální autorský obraz ,,METAMORFÓZA STROMU,, | Original author’s painting – The tree metamorphosis

Metamorfóza je biologický proces charakterizovaný hlubokou transformací ve formě, struktuře nebo fyziologii. Jde o významné změny, které jsou často nevratné a mají za následek vznik nové vývojové fáze. V obrazu je zachycena tato fáze, metamorfóza stromu a jeho barevná přeměna.

Tento obraz je vhodný do jakéhokoliv interiéru, nejen pro milovníky umění a přírody, ale je zároveň výbornou investicí do umění.

technika: kombinovaná, akrylová malba, ošetřena závěrečným lakem.
Obraz je dodáván s certifikátem pravosti a podpisem autora

  • obraz je chráněn autorským právem

TIP! V případě zájmu o dosazení obrazu do Vašeho interiéru nás neváhejte kontaktovat a my ho pro Vás zrealizujeme nezávazně a zdarma. Jediné co k tomu potřebujete je fotografie Vašeho interiéru kam by jste si přáli obraz umístit.


Metamorphosis is a biological process characterized by a profound transformation in form, structure, or physiology. These are significant changes that are often irreversible and result in the emergence of a new development phase. This phase, the metamorphosis of the tree and its color transformation is captured in the painting.
This painting is suitable for any interior, not only for lovers of art , but it is also an excellent investment in art.

technique: combined, acrylic painting, treated with final varnish.
The painting comes with a certificate of authenticity and the author’s signature

The image is protected by copyright.

TIP! If you are interested in placing a picture in your interior, do not hesitate to contact us and we will realize it for you without obligation and free of charge. All you need is a photo of your interior where you would like to place the painting.