Originální autorský obraz

rozměr: 50cm x 120cm

  • kombinovaná, akrylová a strukturální malba
  • akryl na plátně
  • ošetřeno závěrečným lakem
  • obraz je dodáván s certifikátem pravosti, signováno autorem

Popis

 Originální autorský obraz ,,INDUSTRY,, | Original author’s painting – INDUSTRY

V obraze je znázorněn průmysl, jeho části v jednotlivých odvětví. Průmysl je velmi rozsáhlým odvětvím národního hospodářství. Mimo strojírenství a zpracovatelského průmyslu zahrnuje rovněž těžbu nerostných surovin nebo výrobu a rozvod elektřiny, plynu a vody.

Tento obraz je vhodný do jakéhokoliv interiéru, nejen pro milovníky umění a moře, ale je zároveň výbornou investicí do umění.

technika: kombinovaná, akrylová malba, ošetřena závěrečným lakem.
Obraz je dodáván s certifikátem pravosti a podpisem autora

  • obraz je chráněn autorským právem

TIP!  Obraz je vystaven v prostorách RESET BAR BRUSELSKÁ | Bruselská 4, Praha.
Zde si obraz můžete prohlédnout i zakoupit.

The picture shows the industry, its parts in individual branches. Industry is a very large sector of the national economy. Apart from the engineering and processing industry, it also includes the extraction of mineral resources or the production and distribution of electricity, gas and water.

This painting is suitable for any interior, not only for lovers of art, but it is also an excellent investment in art.

technique: combined, rhodium-plated stones in the image, acrylic painting, treated with final varnish.
The painting comes with a certificate of authenticity and the author’s signature

* The image is protected by copyright.

TIP! If you are interested in placing a picture in your interior, do not hesitate to contact us and we will realize it for you without obligation and free of charge. All you need is a photo of your interior where you would like to place the painting.